rhCG breast cancer prevention study

 

More details: Clinical Study Protocol v150611

Details of the study for Dutch speaking women:

Inclusiecriteria:

 • Asymptomatische vrouw vanaf 18 jaar
 • BRCA1 of BRCA2 positief
 • Karnofsky 100%
 • Geen borstkanker
 • Participeert niet in andere studie(s)
 • Neemt geen tamoxifen
 • Geen voorafgaande kanker gehad (uitz. niet-melanoma huidkanker)
 • Normale ovaria op ultrasound
 • Begrijpt informatie en onderschrijft schriftelijk “informed consent”
 • Akkoord om de klinische studie aan te gaan
 • Niet zwanger
 • Akkoord voor mechanische contraceptie (abstinentie, barrièremiddelen, tubaligatuur)

 

Exclusiecriteria:

 • Geschiedenis van allergie tov r-hCG
 • Hormonale medicatie
 • IVF-behandeling in het verleden
 • Actuele ziekten
 • Hartafwijkingen
 • Ernstige cognitieve stoornis
 • Psychiatrische ziekte
 • HIV-positief
 • Hepatitis B of C

 

De studie neemt ongeveer 12 weken in beslag en omvat subcutane injecties van Ovidrel drie maal per week gedurende 12 weken (3 maanden). Tijdens deze behandeling wordt de deelneemster maandelijks gezien door de arts (week 1, week 5, week 9, week 13 en week 17). Op die momenten gebeurt er een vaginale echografie om de ovaria te beoordelen, een bloedafname (hematologie, biochemie en hormonologie) en wordt er aan de deelneemster gevraagd om de “Ovidrel nevenwerking vragenlijst” in te vullen (behalve op week 1).

Daarnaast wordt er op drie tijdstippen een lichte ingreep uitgevoerd in de borst: voor de start van de behandeling met Ovidrel (week 1), onmiddellijk na de behandeling (week 13 of vanaf dag 85) en in week 36 vanaf de start van de behandeling. Tijdens deze ingreep wordt er weefsel weggenomen op een zo comfortabel mogelijke manier. Dit gebeurt ambulant (op de raadpleging)  en is vrijwel pijnloos.

Drie maanden na de laatste biopsie wordt de patiënt nog één keer gezien op consultatie (week 48) voor een klinisch onderzoek, een transvaginale echografie en een bloedafname (hematologie, biochemie en βhCG-bepaling).

 

Vroegtijdige stopzetting indien:

 • de participant dat wenst
 • intercurrente ziekte
 • ernstige nevenwerkingen
 • indien de onderzoeker dit nodig acht

 

Recent Posts

Invitation to the Anniversary ECP meeting 2021

On October 16, 2021 ECP will celebrate 40 years of  European Cancer Prevention (ECP) organization and 30 years of European Journal of Cancer prevention (EJCP). You are also warmly invited to attend. The meeting is in Elzart (Hasselt, Belgium), a resort known for water, nature, health, and wellness. On the program (in preparation), results of prevention trials together with the latest knowledge of how to efficiently protect from cancer. World renowned speakers will explain why prevention is winning the fight against cancer.

20210505 LEAFLET ECP MEETING

The audience is limited. So, mark you place now: sabine.janssens@ecprevention.org.

Download the invitation leaflet

 1. 30 Years of European Journal of Cancer Prevention: science for the future Comments Off on 30 Years of European Journal of Cancer Prevention: science for the future
 2. Current Trends in the Management of Gastric, Pancreatic and Liver Cancers Comments Off on Current Trends in the Management of Gastric, Pancreatic and Liver Cancers
 3. EPMA World Congress 2019 Comments Off on EPMA World Congress 2019
 4. New meeting on Precision Oncology 2019 Comments Off on New meeting on Precision Oncology 2019
 5. IF on the rise Comments Off on IF on the rise
 6. The 6th Meeting of the Stomach Cancer Pooling (StoP) at NCI Comments Off on The 6th Meeting of the Stomach Cancer Pooling (StoP) at NCI
 7. GENOMICS Haifa 2018 Comments Off on GENOMICS Haifa 2018
 8. Breast Cancer Prevention Meeting: Presentations Comments Off on Breast Cancer Prevention Meeting: Presentations
 9. Latest update on Breast Cancer Prevention Congress of ECP Comments Off on Latest update on Breast Cancer Prevention Congress of ECP