rhCG breast cancer prevention study

 

More details: Clinical Study Protocol v150611

Details of the study for Dutch speaking women:

Inclusiecriteria:

 • Asymptomatische vrouw vanaf 18 jaar
 • BRCA1 of BRCA2 positief
 • Karnofsky 100%
 • Geen borstkanker
 • Participeert niet in andere studie(s)
 • Neemt geen tamoxifen
 • Geen voorafgaande kanker gehad (uitz. niet-melanoma huidkanker)
 • Normale ovaria op ultrasound
 • Begrijpt informatie en onderschrijft schriftelijk “informed consent”
 • Akkoord om de klinische studie aan te gaan
 • Niet zwanger
 • Akkoord voor mechanische contraceptie (abstinentie, barrièremiddelen, tubaligatuur)

 

Exclusiecriteria:

 • Geschiedenis van allergie tov r-hCG
 • Hormonale medicatie
 • IVF-behandeling in het verleden
 • Actuele ziekten
 • Hartafwijkingen
 • Ernstige cognitieve stoornis
 • Psychiatrische ziekte
 • HIV-positief
 • Hepatitis B of C

 

De studie neemt ongeveer 12 weken in beslag en omvat subcutane injecties van Ovidrel drie maal per week gedurende 12 weken (3 maanden). Tijdens deze behandeling wordt de deelneemster maandelijks gezien door de arts (week 1, week 5, week 9, week 13 en week 17). Op die momenten gebeurt er een vaginale echografie om de ovaria te beoordelen, een bloedafname (hematologie, biochemie en hormonologie) en wordt er aan de deelneemster gevraagd om de “Ovidrel nevenwerking vragenlijst” in te vullen (behalve op week 1).

Daarnaast wordt er op drie tijdstippen een lichte ingreep uitgevoerd in de borst: voor de start van de behandeling met Ovidrel (week 1), onmiddellijk na de behandeling (week 13 of vanaf dag 85) en in week 36 vanaf de start van de behandeling. Tijdens deze ingreep wordt er weefsel weggenomen op een zo comfortabel mogelijke manier. Dit gebeurt ambulant (op de raadpleging)  en is vrijwel pijnloos.

Drie maanden na de laatste biopsie wordt de patiënt nog één keer gezien op consultatie (week 48) voor een klinisch onderzoek, een transvaginale echografie en een bloedafname (hematologie, biochemie en βhCG-bepaling).

 

Vroegtijdige stopzetting indien:

 • de participant dat wenst
 • intercurrente ziekte
 • ernstige nevenwerkingen
 • indien de onderzoeker dit nodig acht

 

Recent Posts

EPMA World Congress 2019

registration open

30 March 2019 – Registration for the EPMA World Congress 2019 is now possible. The congress will take place from 19-22 September 2019 in Pilsen (Czech Republic).

The main objective of the EPMA Congress is to provide insights into innovation by Predictive, Preventive and Personalised Medicine (PPPM) in Biomedical Sciences and Healthcare.

Specific Topics of the Congress will be for example personalised medicine in oncology, predictive medicine, preventive screening programs or biomarkers in diagnostics and the therapy effectiveness.

>> further information and registration
>> read more about EPMA (European Association for Predictive Preventive & Personalised Medicine)

 1. New meeting on Precision Oncology 2019 Comments Off on New meeting on Precision Oncology 2019
 2. IF on the rise Comments Off on IF on the rise
 3. The 6th Meeting of the Stomach Cancer Pooling (StoP) at NCI Comments Off on The 6th Meeting of the Stomach Cancer Pooling (StoP) at NCI
 4. GENOMICS Haifa 2018 Comments Off on GENOMICS Haifa 2018
 5. Breast Cancer Prevention Meeting: Presentations Comments Off on Breast Cancer Prevention Meeting: Presentations
 6. Latest update on Breast Cancer Prevention Congress of ECP Comments Off on Latest update on Breast Cancer Prevention Congress of ECP
 7. Prevention of Breast Cancers – Update on the meeting in Antwerp November 18, 2017 Comments Off on Prevention of Breast Cancers – Update on the meeting in Antwerp November 18, 2017
 8. Origin of Breast Cancer Comments Off on Origin of Breast Cancer
 9. Accrual Breast Cancer Prevention Study reached target number Comments Off on Accrual Breast Cancer Prevention Study reached target number