rhCG breast cancer prevention study

 

More details: Clinical Study Protocol v150611

Details of the study for Dutch speaking women:

Inclusiecriteria:

 • Asymptomatische vrouw vanaf 18 jaar
 • BRCA1 of BRCA2 positief
 • Karnofsky 100%
 • Geen borstkanker
 • Participeert niet in andere studie(s)
 • Neemt geen tamoxifen
 • Geen voorafgaande kanker gehad (uitz. niet-melanoma huidkanker)
 • Normale ovaria op ultrasound
 • Begrijpt informatie en onderschrijft schriftelijk “informed consent”
 • Akkoord om de klinische studie aan te gaan
 • Niet zwanger
 • Akkoord voor mechanische contraceptie (abstinentie, barrièremiddelen, tubaligatuur)

 

Exclusiecriteria:

 • Geschiedenis van allergie tov r-hCG
 • Hormonale medicatie
 • IVF-behandeling in het verleden
 • Actuele ziekten
 • Hartafwijkingen
 • Ernstige cognitieve stoornis
 • Psychiatrische ziekte
 • HIV-positief
 • Hepatitis B of C

 

De studie neemt ongeveer 12 weken in beslag en omvat subcutane injecties van Ovidrel drie maal per week gedurende 12 weken (3 maanden). Tijdens deze behandeling wordt de deelneemster maandelijks gezien door de arts (week 1, week 5, week 9, week 13 en week 17). Op die momenten gebeurt er een vaginale echografie om de ovaria te beoordelen, een bloedafname (hematologie, biochemie en hormonologie) en wordt er aan de deelneemster gevraagd om de “Ovidrel nevenwerking vragenlijst” in te vullen (behalve op week 1).

Daarnaast wordt er op drie tijdstippen een lichte ingreep uitgevoerd in de borst: voor de start van de behandeling met Ovidrel (week 1), onmiddellijk na de behandeling (week 13 of vanaf dag 85) en in week 36 vanaf de start van de behandeling. Tijdens deze ingreep wordt er weefsel weggenomen op een zo comfortabel mogelijke manier. Dit gebeurt ambulant (op de raadpleging)  en is vrijwel pijnloos.

Drie maanden na de laatste biopsie wordt de patiënt nog één keer gezien op consultatie (week 48) voor een klinisch onderzoek, een transvaginale echografie en een bloedafname (hematologie, biochemie en βhCG-bepaling).

 

Vroegtijdige stopzetting indien:

 • de participant dat wenst
 • intercurrente ziekte
 • ernstige nevenwerkingen
 • indien de onderzoeker dit nodig acht

 

Recent Posts

30 Years of European Journal of Cancer Prevention: science for the future

Our favorite Journal has been around now for exactly 30 years.  As editor, I’m extremely proud, and grateful to our diverse readers for the support, applause and, occasionally, well taken critics that constituted the success, and that has made us a well-informed, unbiased professional community that prioritize cancer prevention in the broadest sense.

Since the launch by Prof. Michael Hill,  the submitted content has improved considerably and, as Prof. Carlo La Vecchia eloquently described in one of his most recent papers, we are winning the fight against cancer. Mortality indeed has dropped in developed countries 25 per cent compared to 30 years ago.  It is the success of an enormous medical and industrial effort, and the Journal has assisted admirably in this challenging process.

We cannot allow to pass this anniversary without adequate celebrations.  Editors, Publisher, and prominent ECP members wrote a short high-level paper about what they found the most noteworthy evolution during the past 30 years in their discipline.  The papers will be published in volume 30 of the Journal during 2021. Content will also added to “collections” on the Journal’s website and some of these contributors will appear on video as well.

It might be expected that the Journal will stimulate decreasing cancer incidence and mortality even further in the future.  What we did in the past and do now will be seen in the next generations in Western but even more in developing countries.

Prof. Jaak Ph. Janssens

Editor

 1. Current Trends in the Management of Gastric, Pancreatic and Liver Cancers Comments Off on Current Trends in the Management of Gastric, Pancreatic and Liver Cancers
 2. EPMA World Congress 2019 Comments Off on EPMA World Congress 2019
 3. New meeting on Precision Oncology 2019 Comments Off on New meeting on Precision Oncology 2019
 4. IF on the rise Comments Off on IF on the rise
 5. The 6th Meeting of the Stomach Cancer Pooling (StoP) at NCI Comments Off on The 6th Meeting of the Stomach Cancer Pooling (StoP) at NCI
 6. GENOMICS Haifa 2018 Comments Off on GENOMICS Haifa 2018
 7. Breast Cancer Prevention Meeting: Presentations Comments Off on Breast Cancer Prevention Meeting: Presentations
 8. Latest update on Breast Cancer Prevention Congress of ECP Comments Off on Latest update on Breast Cancer Prevention Congress of ECP
 9. Prevention of Breast Cancers – Update on the meeting in Antwerp November 18, 2017 Comments Off on Prevention of Breast Cancers – Update on the meeting in Antwerp November 18, 2017