rhCG breast cancer prevention study

 

More details: Clinical Study Protocol v150611

Details of the study for Dutch speaking women:

Inclusiecriteria:

 • Asymptomatische vrouw vanaf 18 jaar
 • BRCA1 of BRCA2 positief
 • Karnofsky 100%
 • Geen borstkanker
 • Participeert niet in andere studie(s)
 • Neemt geen tamoxifen
 • Geen voorafgaande kanker gehad (uitz. niet-melanoma huidkanker)
 • Normale ovaria op ultrasound
 • Begrijpt informatie en onderschrijft schriftelijk “informed consent”
 • Akkoord om de klinische studie aan te gaan
 • Niet zwanger
 • Akkoord voor mechanische contraceptie (abstinentie, barrièremiddelen, tubaligatuur)

 

Exclusiecriteria:

 • Geschiedenis van allergie tov r-hCG
 • Hormonale medicatie
 • IVF-behandeling in het verleden
 • Actuele ziekten
 • Hartafwijkingen
 • Ernstige cognitieve stoornis
 • Psychiatrische ziekte
 • HIV-positief
 • Hepatitis B of C

 

De studie neemt ongeveer 12 weken in beslag en omvat subcutane injecties van Ovidrel drie maal per week gedurende 12 weken (3 maanden). Tijdens deze behandeling wordt de deelneemster maandelijks gezien door de arts (week 1, week 5, week 9, week 13 en week 17). Op die momenten gebeurt er een vaginale echografie om de ovaria te beoordelen, een bloedafname (hematologie, biochemie en hormonologie) en wordt er aan de deelneemster gevraagd om de “Ovidrel nevenwerking vragenlijst” in te vullen (behalve op week 1).

Daarnaast wordt er op drie tijdstippen een lichte ingreep uitgevoerd in de borst: voor de start van de behandeling met Ovidrel (week 1), onmiddellijk na de behandeling (week 13 of vanaf dag 85) en in week 36 vanaf de start van de behandeling. Tijdens deze ingreep wordt er weefsel weggenomen op een zo comfortabel mogelijke manier. Dit gebeurt ambulant (op de raadpleging)  en is vrijwel pijnloos.

Drie maanden na de laatste biopsie wordt de patiënt nog één keer gezien op consultatie (week 48) voor een klinisch onderzoek, een transvaginale echografie en een bloedafname (hematologie, biochemie en βhCG-bepaling).

 

Vroegtijdige stopzetting indien:

 • de participant dat wenst
 • intercurrente ziekte
 • ernstige nevenwerkingen
 • indien de onderzoeker dit nodig acht

 

Recent Posts

2nd Milan Cancer Meeting

You are cordially invited to the next meeting of the “Istituto Europeo di Oncologia”, the University of Milan, and the European Cancer Prevention organization will take place in the University of Milan, Sala Napoleonica, via sant’Antonio, 12 in Milan on September 23 & 24, 2022.

programme 2nd Milan Cancer Meeting

More information:

Giovanni Corso and Francesca Magnoni : Scientific coordinators
Francesco Petrella: President
Via Ripamonti, 435 – 20141 Milano
E maria.villardita@ieo.it W http://www.ieo.it/
IEO Istituto Europeo di Oncologia

 

 1. Breast Cancer Update Comments Off on Breast Cancer Update
 2. Thank you for participating at the ECP Anniversary Meeting Comments Off on Thank you for participating at the ECP Anniversary Meeting
 3. ECP hybrid meeting on “Cancer Prevention” Comments Off on ECP hybrid meeting on “Cancer Prevention”
 4. Updated program ECP meeting on October 16, 2021 Comments Off on Updated program ECP meeting on October 16, 2021
 5. ECP meeting accredited by the Belgian Government Comments Off on ECP meeting accredited by the Belgian Government
 6. Invitation to the Anniversary ECP meeting 2021 Comments Off on Invitation to the Anniversary ECP meeting 2021
 7. 30 Years of European Journal of Cancer Prevention: science for the future Comments Off on 30 Years of European Journal of Cancer Prevention: science for the future
 8. Current Trends in the Management of Gastric, Pancreatic and Liver Cancers Comments Off on Current Trends in the Management of Gastric, Pancreatic and Liver Cancers
 9. EPMA World Congress 2019 Comments Off on EPMA World Congress 2019